TIN TỨC

Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô 2021

Mặc dù mức nộp thuế trước bạ được ấn định là 2% nhưng so với mua ô tô mới thì cách tính thuế trước bạ khi sang tên ô tô phức tạp hơn vì phải tính tỷ lệ % chất lượng còn lại theo thời hạn sử dụng.  * Thuế trước bạ là cách gọi khác, phổ biến của người dân dùng để chỉ lệ phí trước bạ. Cách tính …