SẢN PHẨM NỔI BẬT

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Mercedes-C200-exclusive-2019

  Mercedes C200 Exclusive 2019

  1.469.000.000

  • Hãng xe : Mercedes G200 Exclusive 2019 • Năm sản xuất: 2019 • Số Km đã đi: 31.000 miles • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Trắng / Kem • Biển gốc: Hà Nội
  • 2020 2019
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 09 Cấp

  • Hãng xe : Mercedes G200 Exclusive 2019
  • Năm sản xuất: 2019
  • Số Km đã đi: 31.000 miles
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Trắng / Kem
  • Biển gốc: Hà Nội

 • Mercedes-GLC300-2018

  Mercedes GLC300 2018

  1.758.000.000

  • Hãng xe : Mercedes GLC300 2018 • Năm sản xuất: 2018 • Số Km đã đi: 27.000 miles • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: SUV • Ngoại/Nội thất: Đen / Đen • Biển gốc: Tỉnh
  • 2020 2018
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 09 Cấp

  • Hãng xe : Mercedes GLC300 2018
  • Năm sản xuất: 2018
  • Số Km đã đi: 27.000 miles
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: SUV
  • Ngoại/Nội thất: Đen / Đen
  • Biển gốc: Tỉnh

 • Mercedes-E250-2011

  Mercedes E250 2011

  645.000.000

  • Hãng xe : Mercedes E250 • Năm sản xuất: 2011 • Số Km đã đi: 110.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Đen / Đen • Biển gốc: Hà Nội
  • 2020 2011
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 07 cấp
  ArrayArray

  • Hãng xe : Mercedes E250
  • Năm sản xuất: 2011
  • Số Km đã đi: 110.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Đen / Đen
  • Biển gốc: Hà Nội

 • Mercedes-E200-Exclusive-2021

  Mercedes E200 Exclusive 2021

  2.279.000.000

  • Hãng: Mercedes • Dòng xe: E200 Exclusive  • Năm sản xuất: 2021 • Số Km đã đi: 10.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Trắng / Đen • Biển gốc: Tỉnh
  • 2020 2021
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 09 Cấp

  • Hãng: Mercedes
  • Dòng xe: E200 Exclusive 
  • Năm sản xuất: 2021
  • Số Km đã đi: 10.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Trắng / Đen
  • Biển gốc: Tỉnh

 • ford-focus-titanium-2018

  Ford Focus Titanium 2018

  630.000.000

  • Hãng xe ; Ford Focus Titanium 2018 • Năm sản xuất: 2018 • Số Km đã đi: 32.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Đỏ / Kem • Biển gốc: Tỉnh
  • 2020 2018
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 06 cấp

  • Hãng xe ; Ford Focus Titanium 2018
  • Năm sản xuất: 2018
  • Số Km đã đi: 32.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Đỏ / Kem
  • Biển gốc: Tỉnh

 • Mercedes-E200-2017

  Mercedes E200 2017

  1.545.000.000

  • Hãng xe : Mercedes E200 • Năm sản xuất: 2017 • Số Km đã đi: 45.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: sedan • Ngoại/Nội thất: Đỏ / Đen • Biển gốc: Thành phố
  • 2020 2017
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 09 Cấp
  ArrayArray

  • Hãng xe : Mercedes E200
  • Năm sản xuất: 2017
  • Số Km đã đi: 45.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: sedan
  • Ngoại/Nội thất: Đỏ / Đen
  • Biển gốc: Thành phố

 • Mercedes E400 2014

  Mercedes E400 2014

  1.230.000.000

  • Hãng xe : Mercedes E400 2014 AMG  • Năm sản xuất: 2014 Đăng kí 2015  • Hộp số: Tự động 7 Cấp G-Tronic • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Trắng / Đen  • Biển gốc: Hà Nội
  • 2020 2014
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 07 cấp
  ArrayArray

  • Hãng xe : Mercedes E400 2014 AMG 
  • Năm sản xuất: 2014 Đăng kí 2015 
  • Hộp số: Tự động 7 Cấp G-Tronic
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Trắng / Đen 
  • Biển gốc: Hà Nội

 • Mercedes-C200-2014

  Mercedes C200 2014

  600.000.000

  • Hãng: Mercedes C200 • Năm sản xuất: 2014 • Số Km đã đi: 77.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Đen / Kem • Biển gốc: Thành Phố
  • 2020 2014
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 07
  ArrayArray

  • Hãng: Mercedes C200
  • Năm sản xuất: 2014
  • Số Km đã đi: 77.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Đen / Kem
  • Biển gốc: Thành Phố

 • Mercedes-C200-2018

  Mercedes Benz C200 2018

  1.199.000.000

  • Hãng : Mercedes Benz C200 • Năm sản xuất: 2018 • Số Km đã đi: 45.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Lắp ráp • Kiểu dáng: Sedan • Ngoại/Nội thất: Trắng / kem  • Biển gốc: Tỉnh  
  • 2020 2018
  • 7 chỗ 05 chỗ
  • tự động 09

  • Hãng : Mercedes Benz C200
  • Năm sản xuất: 2018
  • Số Km đã đi: 45.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Lắp ráp
  • Kiểu dáng: Sedan
  • Ngoại/Nội thất: Trắng / kem 
  • Biển gốc: Tỉnh

   

 • ford-explorer-2017

  Ford Explorer 2017

  1.499.000.000

  • Hãng: Ford • Dòng xe: Explorer Limited 2.3L Ecoboost • Năm sản xuất: 2017 • Số Km đã đi: 52.000 km • Hộp số: Tự động • Nhiên liệu: Xăng • Xuất xứ: Nhập khẩu Mỹ • Kiểu dáng: SUV • Ngoại/Nội thất: Xám / Kem • Biển gốc: Tỉnh
  • 2020 2017
  • 7 chỗ 07 chỗ
  • tự động 6 Cấp
  ArrayArray

  • Hãng: Ford
  • Dòng xe: Explorer Limited 2.3L Ecoboost
  • Năm sản xuất: 2017
  • Số Km đã đi: 52.000 km
  • Hộp số: Tự động
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Nhập khẩu Mỹ
  • Kiểu dáng: SUV
  • Ngoại/Nội thất: Xám / Kem
  • Biển gốc: Tỉnh